53 mln. euro

besteedt de Brusselse regering aan onderzoek en ontwikkeling

In 2018 werd in de Brusselse begroting bijna 53 miljoen euro ingeschreven voor onderzoek en ontwikkeling. Deze indicator meet de inspanningen van de overheid voor onderzoek en ontwikkeling.

In Brussel is Innoviris de gewestelijke instantie voor onderzoek en innovatie. Innoviris stimuleert onderzoeks- en innovatieprojecten van bedrijven en andere onderzoeksinstellingen en levert hen financiële steun.

Zie het subthema 'Onderzoek en ontwikkeling' voor meer informatie en statistieken.