30 jaar evolutie van de schoolbevolking in het Brussels Gewest

Grafiek hieronder geeft de evolutie van de Brusselse schoolbevolking weer in het kleuteronderwijs, het lager en het secundair onderwijs. Tussen de schooljaren 1990-1991 en 2017-2018 is de Brusselse schoolbevolking over alle onderwijsniveaus samen toegenomen met ruim 55 000 leerlingen. Dat komt neer op een gemiddelde toename met 2 000 leerlingen per jaar. In de praktijk verschilde het ritme van deze toename van het ene jaar op het andere.

19 000 leerlingen meer in het kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs is de Brusselse schoolbevolking gegroeid van 39 226 leerlingen in 1990-1991 tot 58 274 leerlingen in 2017-2018, een toename met ongeveer 19 000 leerlingen. Toch heeft de schoolbevolking in het kleuteronderwijs twee periodes gekend waarin het aantal leerlingen daalde: tussen 1996-1997 en 1998-1999 en tijdens de twee jongste schooljaren die werden bekeken, 2016-2017 en 2017-2018. De groei was het sterkst tussen 2003-2004 en 2015-2016. In 2015-2016 was het aantal leerlingen in de Brusselse kleuterscholen het hoogst: bijna 60 000.
 

22 500 leerlingen meer in het lager onderwijs

In het lager onderwijs is de Brusselse schoolbevolking gegroeid van 76 529 leerlingen in 1990-1991 tot 99 135 leerlingen in 2017-2018, een toename met ongeveer 22 500 leerlingen. Nochtans is de onderzochte periode begonnen met een daling van 1 500 leerlingen tussen 1990-1991 en 1993-1994. Daarna is de schoolbevolking in het lager onderwijs van het Brussels Gewest onafgebroken toegenomen, met een piek sinds 2009-2010. Tussen 2009-2010 en 2017-2018 ontvingen de Brusselse lagere scholen inderdaad 15 000 leerlingen meer. Met andere woorden: twee derde van de waargenomen toename tussen 1990-1991 en 2017-2018 vond de jongste 9 jaar plaats.
 

13 500 leerlingen meer in het secundair onderwijs

In het secundair onderwijs is de Brusselse schoolbevolking gegroeid van 84 278 leerlingen in 1990-1991 tot 97 911 leerlingen in 2017-2018, een toename met ongeveer 13 500 leerlingen. In werkelijkheid neemt dit deel van de schoolbevolking pas toe sinds het schooljaar 2000-2001. De eerste 10 jaar, tussen 1990-1991 en 2000-2001 dus, nam het zelfs af, om in 1999-2000 een minimum van 80 500 leerlingen te bereiken. Daarna, tussen 2000-2001 en 2006-2007, nam het sterk toe en sindsdien gaat de groei door maar aan een langzamer tempo.

[1] De gebruikte gegevens slaan op het aantal leerlingen die in het Brussels Gewest schoollopen in een kleuterschool, lagere of secundaire school, ingericht en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap. De gegevens worden per schooljaar geteld, van het schooljaar 1990-1991 tot het schooljaar 2017-2018.